Πρωκτολόγος Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης

2310-230562, Μητροπόλεως 46, Θεσσαλονίκη


Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR

Οι αιμορροΐδες ή αιμορροϊδική νόσος είναι πιθανώς ο πιο συχνός λόγος για επίσκεψη στην πρωκτολογία. Οι αιμορροΐδες έχουν εκτιμώμενο επιπολασμό στον γενικό πληθυσμό από περίπου 4,4% έως και 38% σύμφωνα με μελέτες. Η ιδανική μέθοδος θεραπείας (Gold Standard) εξακολουθεί να είναι η αιμορροϊδεκτομή, η οποία θεωρείται ασφαλής με καλά ποσοστά επιτυχίας.

Ωστόσο, η αιμορροϊδεκτομή για να αντιμετωπίσουμε τις αιμορροΐδες συνδέεται με πολύ σοβαρό μετεγχειρητικό πόνο, με πιθανές επιπλοκές μετά την εκτομική χειρουργική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένου κάποιου βαθμού ακράτειας κοπράνων μετά από επέμβαση για αιμορροΐδες, πιθανή στένωση πρωκτού μετά από χειρουργείο για αιμορροΐδες, πιθανή άλλοτε άλλη εκροή υγρών – ρύπανση (soiling) μετά από εγχείρηση για αιμορροΐδες, πιθανή επιμόλυνση κτλ.

Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR ελάχιστα επεμβατική τεχνική

Τα τελευταία 20 χρόνια στην πρωκτολογία έγινε προσπάθεια ανεύρεσης ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών για τις αιμορροΐδες που δεν αφαιρούσαν χειρουργικά τους αιμορροϊδικούς όζους. Μια από αυτές τις τεχνικές για να διορθώσουμε τις αιμορροΐδες αποτελεί η απολίνωση των τελικών αιμορροϊδικών αρτηριών με στόχο τον έλεγχο των συμπτωμάτων που οφείλονται σε επιπλοκές από αιμορροΐδες.

Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR, τεχνική με Doppler

Η διαπρωκτική απολίνωση (δέσιμο- κλείσιμο) για αιμορροΐδες με καθοδήγηση Doppler (HAL) αναπτύχθηκε αρχικά από τον Morinaga και τα αποτελέσματά της βελτιώθηκαν με την προσθήκη της ανόρθωσης των αιμορροϊδικών όζων  (RAR), (Doppler guided transanal haemorrhoidal artery ligation (HAL) with recto anal repair (RAR), (HAL-RAR). Αυτή η τεχνική μπορεί να επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα ακόμα και στο τέταρτο στάδιο της νόσου.

 Σε μία μελέτη για αιμορροΐδες στο Hospital Plat της Βαρκελώνης, αναφέρεται ότι παρατήρησαν χαμηλό οξύ μετεγχειρητικό πόνο και καλό έλεγχο των συμπτωμάτων (89% των περιπτώσεων) μετά από μέση παρακολούθηση 36 και 12 μηνών αντίστοιχα. Το ποσοστό επιπλοκών που προέκυψε ήταν 9% στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο (κυρίως πόνος) και 4% μακροπρόθεσμα. Όλες ήταν μη σοβαρές επιπλοκές και μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά.

Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR τεχνική

Μια ειδική συσκευή – πρωκτοσκόπιο με κεφαλή Doppler στην άκρη τοποθετείται  στο πρωκτικό κανάλι.

Στην συνέχεια αναγνωρίζονται οι τελικοί αρτηριακοί κλάδοι μέσω της κεφαλής Doppler που αναγνωρίζει τη ροή του αίματος στις αιμορροΐδες. Μόλις εντοπιστεί, κάθε αρτηρία απολινώνεται με απορροφήσιμο ράμμα πολυγλυκολικού οξέος περίπου 3 με 4 cm πάνω από την οδοντωτή γραμμή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους τους αρτηριακούς κλάδους. Έπειτα αναλόγως την περίπτωση συνεχίζει με την ανόρθωση – πλαστική του αιμορροϊδικού όζου – πρόπτωση.  

Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR, αποτελέσματα

Η χειρουργική αιμορροϊδεκτομή εξακολουθεί να είναι η τυπική θεραπεία για αιμορροϊδική νόσο ή αλλιώς αιμορροΐδες, αλλά σχετίζεται με ποσοστά μετεγχειρητικού πόνου και επιπλοκών έως και 15%. Ορισμένες νεότερες λιγότερο επεμβατικές τεχνικές για να ελέγξουμε τα συμπτώματα από αιμορροΐδες συμπεριλαμβανομένης της αιμορροΐδοπηξίας με κυκλικό συρραπτικό, τεχνική Longo, έχουν αναπτυχθεί για να επηρεάσουν την αγγειακή παροχή αιμορροΐδων, να αποτρέψουν την πρόπτωση και να μειώσουν τον μετεγχειρητικό πόνο. Έχουν καταγραφεί όμως  επιπλοκές με αυτήν τη διαδικασία και περιλαμβάνουν επίμονο πόνο, αιμορραγία, διάτρηση του ορθού, σύνθετα συρίγγια, περιτονίτιδα και ακράτεια κοπράνων. Η τεχνική HAL-RAR για αιμορροΐδες προσεγγίζει το πρόβλημα χρησιμοποιώντας διαφορετικό τρόπο: ο στόχος είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων των ασθενών με αιμορροΐδες χωρίς αφαίρεση και κόψιμο ιστού.

Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR, σύνοψη

Με Doppler καθοδηγούμενη επιλεκτική απολίνωση των τελικών κλάδων της ανώ αιμορροϊδικής αρτηρίας (HAL), η παροχή αίματος μειώνεται (αλλά ποτέ δεν αποκλείεται εντελώς), προκαλώντας ατροφία των αιμορροϊδικών όζων. Το δεύτερο βήμα είναι να εκτελέσετε ορθοπρωκτική επιδιόρθωση της πρόπτωσης (RAR) για να επαναφέρετε τις αιμορροΐδες στο πρωκτικό κανάλι. Η ατροφία και η οπίσθια ίνωση που έπαιται θα τις καθηλώσουν στη φυσική τους θέση αποτρέποντας την υποτροπή.

Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR ανάρρωση

Η τεχνική HAL-RAR είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που είναι πρωτόγνωρα ανώδυνη για τους ασθενείς, καθώς όλοι οι χειρισμοί και τα ράμματα είναι πάνω από την οδοντωτή γραμμή δηλαδή το ανατομικό σημείο που σηματοδοτεί λιγότερο, ελάχιστό ή καθόλου πόνο. Αυτό βοηθά στην γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στις δραστηριότητες.

Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο μετεγχειρητικός πόνος είναι συχνά η πιο κοινή ανησυχία για ασθενείς και επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν αιμορροΐδες. Τα αποτελέσματα της HAL-RAR σε μία μελέτη δείχνουν πολύ χαμηλό ποσοστό μετεγχειρητικού πόνου (πάντα χαμηλότερο από 3 σε διαβάθμιση του 10). Επιπλέον, ελέγχεται εύκολα με απλά αναλγητικά.  Μερικοί ασθενείς (30%) παραπονέθηκαν για ήπιο αίσθημα τεινεσμού, το οποίο αποδίδεται στην παρουσία στο κάτω ορθό των αιμορροϊδικών όζων που έχουν αναταχθεί στον πρωκτικό αυλό. Ωστόσο, αυτό γίνεται καλά ανεκτό από τους ασθενείς. Εξαφανίζεται προοδευτικά σε λίγες εβδομάδες και δεν απαιτεί νοσηλεία.

Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR, αποτελέσματα

Ωστόσο, ο κύριος στόχος οποιασδήποτε θεραπείας για αιμορροΐδες πρέπει να είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων με ελάχιστο ποσοστό επιπλοκών και χαμηλό ποσοστό υποτροπής. Η τεχνική HAL-RAR έχει επιτύχει τον πλήρη έλεγχο των συμπτωμάτων στο 92% των ασθενών μετά από ένα χρόνο παρακολούθησης. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται σε άλλες αναφορές με μεγαλύτερη παρακολούθηση ακόμη και σε αιμορροΐδες τετάρτου βαθμού. Οι πρώιμες επιπλοκές της τεχνικής HAL-RAR είναι σπάνιες και, όταν υπάρχουν, είναι μικρές.

Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR επιπλοκές

Η αιμορραγία μπορεί να συμβεί σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, αλλά δεν είναι απαραίτητη ούτε η επέμβαση ούτε η μετάγγιση. Σε μια μελέτη η μόνη συγκεκριμένη επιπλοκή λόγω της διαδικασίας ήταν η νέκρωση αιμορροϊδικού μαξιλαριού  που απαιτούσε αιμορροϊδεκτομή (1/30 περιπτώσεις: 3,3%). Επομένως, πρέπει να θεωρήσουμε την HAL-RAR ως μια πολύ ασφαλή διαδικασία για τους ασθενείς. Μέχρι τώρα, δεν έχουμε παρατηρήσει καθυστερημένη επιπλοκή μετά από ιατρική παρακολούθηση 26 μηνών. Πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας ασθενής δεν παραπονέθηκε για χρόνιο πόνο, ακράτεια ή ρύπανση μετά την HAL-RAR κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Αυτά τα δεδομένα επιβεβαιώνονται σε διάφορες αναφορές.

Αιμορροΐδες θεραπεία HAL-RAR συμπέρασμα

Η τεχνική HAL-RAR αποτελεί μία ασφαλή και σχεδόν ανώδυνη επιλογή για ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας. Παρόλα αυτά η επιλογή της, όπως και τον υπόλοιπων τεχνικών εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του  εκάστοτε περιστατικού.

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική συμβουλή, διάγνωση, θεραπεία ή υπόδειξη. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στους αναγνώστες από επαγγελματία υγείας, αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση το περιεχόμενο αυτό να υποκαταστήσει την εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή, διάγνωση, πρόγνωση ή θεραπεία.