Πρωκτολόγος Χειρουργός Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης, Μητροπόλεως 46, Θεσσαλονίκη

Έχεις συρίγγιο πρωκτού;

Z

Θεραπεία laser

Z

Χωρίς κόψιμο

Z

Χωρίς Ακράτεια

Z

Όχι νυστέρι laser

Χειρουργός Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης,

Μητροπόλεως 46, Θεσσαλονίκη

Έχεις συρίγγιο πρωκτού;

Z

Θεραπεία laser

Z

Χωρίς κόψιμο

Z

Χωρίς Ακράτεια

Z

Όχι νυστέρι laser

Συρίγγιο πρωκτού | Πρωκτολόγος ΘεσσαλονίκηΣυρίγγιο πρωκτού

Συρίγγιο πρωκτού Θεραπεία λέιζερ

Πριν να προχωρήσουμε σε  οποιαδήποτε πληροφορία, για τον ορισμό του συριγγίου, τα αίτια, τις επιλογές θεραπείας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό και η αντιμετώπιση του εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Είναι πολύ διαφορετικό να αντιμετωπίζουμε ένα χαμηλό διασφιγκτηριακό συρίγγιο, με ύφεση της φλεγμονής σε ασθενή με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος και χωρίς συνοδα νοσήματα, και εντελώς διαφορετικό, ακόμη και για την η ίδια κατάσταση, να αντιμετωπιστεί μετα από μια , δυο ή και περισσότερες επεμβάσεις για διάνοιξη παροχέτευση, ή κάποιου είδους εκτομή, με εγκατεστημένη χρόνια λοίμωξη περινεϊκα ή περιπρωκτικά και ούτε καθ’ εξής.

Θα πρέπει να κατανοείται από τον ασθενή η σοβαρότητα της κατάστασης, και η χρονιότητας της.

Επίσης πρέπει να είναι ξεκάθαρο 100%, το γεγονός ότι η θεραπεία λέιζερ, αποτελεί μια επιλογή θεραπείας, μια επέμβαση, όχι μαγικό ραβδί και ελιξίριο ζωής. Όπως όλες οι τεχνικές , έχει ποσοστά επιτυχίας , ποσοστά αποτυχίας, και επιπλοκών. Τα ποσοστά ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι από χαμηλά, άλλοτε αρκετά ικανοποιητικά και άλλοτε υψηλά. Σίγουρα τα ποσοστά επιτυχίας δεν είναι 100% , το οποίο βέβαια ισχύει και τις υπόλοιπες τεχνικές.

Αρα η θεραπεία λέιζερ, είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική και αποτελεί μαζί με τις υπόλοιπες , μια θεραπευτική επιλογή, έχει καποια πλεονεκτήματα, όπως τα χαμηλα ποσοστα τραυματισμού του σφιγκτηρα και των επιπτώσεων του, εχει καποια μειονέκτηματα , όπως το κόστος, και εχει καλα ποσοστα επιτυχίας για κάποιες, όχι όλες, τις περιπτώσεις. Δεν ειναι μαγικό ραβδί.

Συρίγγιο πρωκτού, τι είναι

Συρίγγιο καλείται η μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ δύο επιφανειών που καλύπτονται από επιθήλιο. Πιο συγκεκριμένα το περιεδρικό συρίγγιο, συρίγγιο πρωκτού, είναι η επικοινωνία μη φυσιολογικής κοιλότητας, ή πόρου με τον πρωκτικό σωλήνα ή το ορθό.

Συχνά ο πόρος από το συρίγγιο πρωκτού, έχει μία πορεία δαιδαλώδη πολλαπλά έξω στόμια προς τον πρωκτόδερμα. Το τοίχωμα του πόρου αποτελείται από σκληρό ινώδη ιστό ενώ η εσωτερική του επένδυση φέρει ένα στρώμα κοκκιωματώδους ιστού.

Συρίγγιο πρωκτού, αίτια

Το συνηθέστερο αίτιο δημιουργίας ενός περιεδρικού συριγγίου είναι το πρωκτικό απόστημα το οποίο είτε θα παροχετευθεί αυτόματα είτε θα διανοιχθεί χειρουργικά.

Υπάρχουν όμως και σπανιότερα αιτία όπως η νόσος του Crohn, η φυματίωση, η ελκώδης κολίτιδα, η ακτινομυκητίαση, το καρκίνωμα του ορθού, ο καρκίνος του πρωκτού, οι προηγούμενες εγχειρήσεις στην περιοχή, όπου δεν υπήρξε ομαλή επούλωση.

Το συρίγγιο πρωκτού καθώς και το  απόστημα πρωκτού, οφείλονται σε ποσοστό 10-20% σε μικροτραυματισμό του βλεννογόνου, επιμόλυνση ραγάδας πρωκτού η διαπύηση θρομβωμένων αιμορροΐδων.

Ωστόσο, το συχνότερο αίτιο είναι η μόλυνση των πρωκτικών αδένων. Οι πρωκτικοί αδένες έχουν τον εκφορητικό τους πόρο στον πρωκτικό αυλό και μπορούν έτσι να επιμολυνθούν

περιεδρικό συρίγγιο υπερσφιγκτηριακό | Πρωκτολόγος Θεσσαλονίκη Ιωάννης ΠαπαγιαννόπουλοςΣυρίγγιο πρωκτού κλινική εικόνα

Το συρίγγιο πρωκτού, καθώς και το απόστημα  πρωκτού, αναπτύσσονται κλινικά μεταξύ του έσω και έξω σφιγκτήρα στο επίπεδο του επιμήκη μύ, αποτελώντας αυτό που ο Parks όρισε ως  πρωτοπαθή μεσοσφιγκτηριακή λοίμωξη.

Το απόστημα ή το συρίγγιο πρωκτού, που αποτελούν αποτέλεσμα της αρχικής λοίμωξης στο μεσοσφιγκτηριακή πρωκτικό χώρο, εκμεταλλεύεται το μεσοδιάστημα στις μυϊκές ίνες στο σύμπλεγμα του επιμήκη μυ, για να προχωρήσει.

Ακολουθώντας αρχικά  αυτήν την οδό, δημιουργούνται οι διακλαδώσεις και επικοινωνίες της διαπυητικής πρωτοπαθούς λοίμωξης με τα διάφορα επίπεδα και σημεία.  Η κύρια κατεύθυνση είναι προς την πρωκτική σχισμή, περιπρωκτικά, διαμέσω του έξω σφιγκτήρα ή του τοιχώματος του ορθού.

Ο εκφορητικός πόρος του πρωκτικού αδένα καταλήγει στις κρύπτες του πρωκτού και μπορεί για διάφορους λόγους να αποφραχθεί. Η λοίμωξη του αδένα και του εκφορητικού πόρου εκδηλώνεται με δύο κλινικές οντότητες

  1. Οξεία φάση, με δημιουργία αποστήματος
  2. Χρόνια φάση , με δημιουργία συριγγίου

Και οι δύο κλινικές οντότητες μπορούν να εκδηλωθούν απότομα ως πρωτοεμφανίσθηκες, διαφορετικά, η δεύτερη (συρίγγιο) να έπεται της πρώτης (απόστημα).

Συρίγγιο πρωκτού, κατηγορίες

Για να γίνει κατανοητή η ανατομία της νόσου και να καθοριστεί η θεραπεία, τα συρίγγια ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες

Η ταξινόμηση των συριγγίων κατά Parks δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην σχέση των συριγγίου με τον έξω σφιγκτήρα και τα διακρίνει όπως αναφέρθηκε σε τέσσερις κατηγορίες.

  • ΜεσοσφιγκτηριακόΣυρίγγιο πρωκτού ταξινόμηση | Πρωκτολόγος Θεσσαλονίκη Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος
  • Διασφιγκτηριακά
  • Υπερσφιγκτηριακά
  • Εξωσφιγκτηριακά

Μεσοσφιγκτηριακό συρίγγιο πρωκτού

Τα μεσοσφιγκτηριακά είναι τα συχνότερα όλων (70%), ενώ ο πόρος βρίσκεται στο χώρο μεταξύ του έξω και στο σφιγκτήρα. Αποτελούν τον  απλούστερο τύπο. Παρόλα αυτά υπάρχουν και επιπλοκές αυτού του τύπου, με επέκταση του πόρου προς τα πάνω, είτε τυφλά είτε σε δεύτερο έξω στόμιο στο κατώτερο ορθό.

Διασφιγκτηριακό συρίγγιο πρωκτού

Είναι τα δεύτερα σε συχνότητα και ανευρίσκονται στο 25% των περιπτώσεων. Στα διασφιγκτηριακά, το συρίγγιο διαπερνά τους δύο σφιγκτήρες, καταλήγει στον ευθυισχιακό βόθρο και από εκεί στο δέρμα. Σε περιπτώσεις έχουμε επέκταση του πόρου προς τα πάνω, την κορυφή του ευθυισχιακού βόθρου. Μπορεί να φτάσει μέχρι και πάνω από τους ανελκτήρες του πρωκτού. Η ακριβής ανίχνευση της πορείας του πόρου του συριγγίου, παίζει καθοριστικό ρόλο στα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης.

Υπερσφιγκτηριακό περιεδρικό συρίγγιο

Είναι τα πιο σπάνια, και τα συναντούμε σε 1-2% των περιπτώσεων. Το συρίγγιο πρωκτού αυτής της της κατηγορίας, επεκτείνεται προς τα πάνω, και φτάνει πάνω από τον υβοορθικό μυ. Το σύνηθες αίτιο είναι μία ιατρογενής κάκωση από προηγούμενη επέμβαση διόρθωσης συριγγίου πρωκτού. Ξεκινά από το ορθό πάνω από τους ανελκτήρες μυς,  τους διαπερνά, και διαμέσου του ευθυισχιακού βόθρου καταλήγει στο δέρμα του περινέου. Συνήθως, όλη διαδρομή του είναι εκτός του δακτυλίου το σφιγκτήρων. Παρόλα αυτά στην πράξη μπορεί να συνοδεύεται από συρίγγια των άλλων κατηγοριών.

Πεταλοειδές συρίγγιο πρωκτού

Η κυκλοτερής επέκταση των συριγγίων όπως αναφέρθηκε και στα αποστήματα, σημαίνει ότι η φλεγμονή έχει επεκταθεί γύρω από τον πρωκτικό αυλό και τον κυκλώνει μερικώς, έχοντας σχήμα πετάλου.

Συρίγγιο πρωκτού συμπτώματα

Ο ασθενής αναφέρει εκροή πύου, πόνο κατά την αφόδευσή, ενίοτε αιμορραγία λόγω της παρουσίας κοκκιωμάτωσής του στο έσω στόμιο και οίδημα – πρήξιμο στην περιοχή.

συρίγγιο πρωκτού διάγνωση | Πρωκτολόγος Θεσσαλονίκη Ιωάννης ΠαπαγιαννόπουλοςΔιάγνωση για το συρίγγιο πρωκτού

Το πλήρες ιστορικό και η κλινική εξέταση του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης, της πρωκτοσκόπησης, του ενδοπρωκτικού υπερήχου και τις μαγνητικής τομογραφίας είναι καθοριστική σημασίας για την διάγνωση.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις, κυρίως του ενδοπρωκτικού υπερηχογραφήματος και της μαγνητικής συμβάλλουν ώστε σε συνδυασμό με την κλινική εκτίμηση, διαγιγνώσκουν την νόσο. Εντοπίζονται έτσι, κάποια πολύ βασικά σημεία για την αντιμετώπιση των συριγγίων, όπως το έξω στόμιο, το έσω στόμιο, η πορεία του συριγγίου, η παρουσία δευτερογενών επεκτάσεων.

Με προσεκτική επισκόπηση μπορούμε να εντοπίσουμε τα εξωτερικά στόμια στις περισσότερες περιπτώσεις.

To έσω στόμιο του συριγγίου δεν είναι πάντα ανιχνεύσιμο με την κλινική εξέταση. Η προσεκτική ψηλάφηση του περινέου και αναζήτηση σκληρίας κατά μήκος του συριγγώδους πόρου βοηθά σε κάποιες περιπτώσεις.

Απαραίτητη ενέργεια για την κατανόηση της πορείας του η διενέργεια δακτυλική εξέταση με ιδιαίτερη προσοχή και ακόμη πιο χρήσιμη η χρήση του ενδοπρωκτικού υπερηχογραφήματος.  Η σιγμοειδοσκόπηση δίνει την ευκαιρία να εντοπιστούν τα έσω στόμιο που βρίσκονται κεντρικότερα καθώς επίσης και να εκτιμηθούν πιθανές υποκείμενες παθήσεις όπως νεοπλασίες και πρωκτίτιδα.

Εξετάσεις για περιεδρικό συρίγγιο πρωκτού

Ο ρόλος των απεικονιστικών μεθόδων στην διάγνωση είναι σημαντικός σε επιπλεγμένες περιπτώσεις, σε υποτροπιάζοντα συρίγγια, σε περιπτώσεις με πολλαπλές επεμβάσεις στην περιοχή, σε αδυναμία κατανόησης της ανατομίας του συριγγίου με την κλινική εξέταση.

Οι διαγνωστικές μέθοδοι που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα που έχει σκοπό να αναδείξει την σχέση τους σφιγκτήρες, τις πιθανές επεκτάσεις των συριγγίων και να εντοπίσει το έσω στόμιο.

Το μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι οτι το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ικανότητα του γιατρού να εκτελέσει την εξέταση και από την παρουσία ουλών και ελλειμμάτων από προηγούμενες επεμβάσεις. Επίσης η φλεγμονή και τραύματα καθιστούν δύσκολη την χαρτογράφηση του συριγγίου με τη χρήση ενδοπρωκτικό υπέρηχο η μαγνητική τομογραφία αποτελεί πολύ χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο επίσης.

Συριγγίο πρωκτού θεραπεία

Κλειστε ραντεβου για θεραπεια laser

Η αυτόματη ίαση των συριγγίων είναι εξαιρετικά σπανία και επομένως η χειρουργική επέμβαση έχει απόλυτη ένδειξη. Συχνά επίσης μπορεί να είναι και η επιτροπή υποτροπή επιτέλους διάνοιξης καθώς και ο κίνδυνος δημιουργίας ακράτειας, από λανθασμένη διατομή των σφιγκτήρων.

Οι βασικές αρχές της χειρουργικής θεραπείας των συριγγίων του πρωκτού είναι η ριζική θεραπεία του, η αποφυγή των υποτροπών και η διατήρηση της λειτουργίας του σφιγκτήρα η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται από την λεπτομερειακή προεγχειρητική ανίχνευση της επέκτασης της σχέσης του συριγγίου ή των συριγγίων με το σφυγ τυριά ακό με τον μηχανισμό των σφιγκτήρων του πρωκτού και

Η επιτυχής χειρουργική θεραπεία, προϋποθέτει, την σε βάθος γνώση της ανατομίας του σφιγκτηριακού μηχανισμού, καθώς και την κατανόηση της πορείας του συριγγίου.

Αν γίνει εσφαλμένη εκτίμηση όλων αυτών, αυξάνονται οι πιθανότητες υποτροπής του συριγγίου και οι πιθανότητες ακράτειας.

 

Βιβλιογραφία

Σοβαρότητα – Υπευθυνότητα – Ειλικρίνεια

Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Η παρουσίαση της τεχνικής με λέιζερ ή οποιασδήποτε άλλης για την αντιμετώπιση του περιεδρικού συριγγίου, ως ”θαυματουργής”, με 100% επιτυχία, 0% επιπλοκές, 0% υποτροπή:

  • είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτη γιατί δεν αποδεικνύεται από καμία επίσημη ιατρική μελέτη
  • Είναι παραπληροφόρηση
  • H αληθινή ιατρική πληροφορία στηρίζεται στην διεθνή βιβλιογραφία, σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα και σε αντικειμενικά επιχειρήματα
  • Όλες οι τεχνικές αντιμετώπισης για συρίγγιο πρωκτού έχουν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και περιορισμούς. Η εξάχνωση με διοδικό λέιζερ, όταν πραγματοποιείται από έναν έμπειρο και ικανό πρωκτολόγο χειρουργό που γνωρίζει άριστα την ελάχιστα επεμβατική τεχνική με χρήση λέιζερ, έχει πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων τεχνικών στα ποσοστά επιπλοκών και ιδιαίτερα της ακράτειας. Ακόμη, έχει συνήθως ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, επαναληψημότητα, πολύ απλές και εύκολες αλλαγές τραύματος. Το κύριο μειονέκτημα αποτελεί το αυξημένο κόστος.

 

Disclaimer

Ο Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος είναι ιατρός με ειδικότητα: Χειρουργός. Διαχειρίζεται αποκλειστικά,  Χειρουργικές Παθήσεις πρωκτού όπως κύστη κόκκυγος, ραγάδα πρωκτού, συρίγγιο πρωκτού, απόστημα πρωκτού, αιμορροΐδες. Οι λέξεις πρωκτολόγος, πρωκτολογος θεσσαλονικη, χειρουργός πρωκτολόγος, χειρουργός πρωκτού κτλ ΔΕΝ αποτελούν ακαδημαϊκούς ελληνικούς τίτλους εξειδίκευσης ή ιατρικής ειδικότητας. Αποτελούν όρους αναζήτησης στο διαδίκτυο, φράσεις της καθομιλουμένης και επίσημη ιατρική εξειδίκευση σε χώρες του εξωτερικού, ΟΧΙ επίσημους ελληνικούς ακαδημαϊκούς τίτλους. Ο επίσημος ιατρικός ακαδημαϊκός τίτλος της ιατρικής ειδικότητας είναι : ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό πρωκτολόγο ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

IMG 6202 2

Εξαίρετος ιατρός που προσέγγισε την περίπτωση του γιού μου με απόλυτη επιστημονική εγκυρότητα αλλά και ανθρωπιά Σύγχρονος εξοπλισμός. Υψηλή επιστημονική κατάρτιση. Συγχαρητήρια, μείνετε πάντα έτσι

kiki Mavridou

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

2310-230562

Ιατρείο

Μητροπόλεως 46, Θεσσαλονίκη

Email

ioannis_papagiannopoulos@yahoo.com

Η εναλλακτική σου στην Εκτομική Χειρουργική