Πρωκτολόγος Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης

2310-230562, Μητροπόλεως 46, Θεσσαλονίκη


Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού τι είναι

Το χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού αποτελεί μία χρόνια καλοήθης πάθηση που εκδηλώνεται συνήθως απεικονιστικά με μία ανοιχτή πληγή τοίχωμα του ορθού, ένα έλκος πιο συχνά στο πρόσθιο τοίχωμα. Ονομάζεται επίσης σύνδρομο μονήρους έλκους του ορθού. Παρόλο ότι αποτελεί στην πλειονότητα καλοήθη πάθηση έχει ανακοινωθεί σε επίσημες μελέτες η πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής σε αδενοικαρκίνωνμα. 

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού Συμπτώματα

Το χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού σε μερικά άτομα μπορεί να παραμείνει ασυμπτωματικό και να μην εκδηλώσει καμία ενόχληση.

Μπορεί όμως να προκαλέσει μια σειρά συμπτωμάτων όπως

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού Αίτια

Τα αίτια που προκαλούν το μονήρες έλκος του ορθού κάποιες φορές είναι άγνωστα. Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν έναν συνδυασμό μεταξύ πλήρους πρόπτωσης του ορθού ή μερικής μόνο  βλεννογονικής πρόπτωσης του ορθού με παράδοξη σύσπαση του ηβοορθικού μυός. Το άγχος ή ο τραυματισμός του ορθού μπορεί να προκαλέσουν χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού. Η προσπάθεια αφαίρεσης των κοπράνων με τα χέρια κάποιες φορές αποτελούν αίτιο για το μονήρες έλκος του ορθού. Σκληρά κόπρανα είναι δυνατόν να προκαλέσουν μονήρες έλκος του ορθού.

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού διάγνωση

Το χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού μπορεί να διαγνωσθεί με τις παρακάτω εξετάσεις

  • Ορθοσιγμοειδοσκόπηση. Στους περισσότερους ασθενείς με μονήρες έλκος του ορθού ανευρίσκεται μια εφελκόμενη ή υπεραιμική περιοχή στο ορθό, ή ένα πολυποειδές μόρφωμα στο ορθό
  • Αφοδευσιογραφία . αποδεικνύει τις περισσότερες φορές πρόπτωση του ορθού και καθυστερημένη ή ατελή κένωση του ορθού
  • Ο βαριούχος υποκλυσμός. Αποκαλύπτει ενίοτε στένωση του ορθού, πεπαχυσμένες ορθικές πτυχές, πάχυνση ορθικού βλεννογόνου που αποτελούν όμως μη ειδικά ευρήματα.
  • Ενδοορθικό υπερηχογράφημα. Μπορεί να καταγράψει εντοπισμένη πάχυνση του τοιχώματος του ορθού, , ασαφοποίηση ορίου μεταξύ βλεννογόνου και υποβλεννογόνιας μυϊκής στοιβάδας, πάχυνση του έσω σφιγκτήρα του πρωκτού.

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού Θεραπεία

Έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές επιλογές θεραπείας για το μονήρες έλκος του ορθού, που κυμαίνονται από συντηρητική θεραπεία με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η διατροφή και η κατανάλωση περισσότερων υγρών, η ιατρική θεραπεία, η βιοανάδραση μέχρι και χειρουργική επέμβαση. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και από το εάν υπάρχει πρόπτωση του ορθού.

 Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού συντηρητική θεραπεία

Η εκπαίδευση των ασθενών και η τροποποίηση της συμπεριφοράς τους είναι τα πρώτα βήματα στη θεραπεία για το μονήρες έλκος του ορθού. Συγκεκριμένα, οι ασυμπτωματικοί ασθενείς ενδέχεται να μην χρειάζονται άλλη θεραπεία εκτός από τροποποιήσεις συμπεριφοράς. Άλλες προτάσεις για τη θεραπεία περιλαμβάνουν τη διαβεβαίωση του ασθενούς ότι το μονήρες έλκος του ορθού αποτελεί μία καλοήθη πάθηση και δεν είναι καρκίνος, ενθάρρυνση να υιοθετήσουν μία δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες ώστε να έχουν μαλακά κόπρανα, να μην ζορίζονται αυτοβούλως στην αφόδευση. Η ρύθμιση των συνηθειών όσον αφορά τις κενώσεις σε συνδυασμό με ανάλυση της κατάστασης με την συζήτηση με ειδικό.

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού δίαιτα

Μία δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, σε συνδυασμό με μαλακτικά κοπράνων, και την αποφυγή έντονης προσπάθειας  κατά την αφόδευση είχε διαφορετική απόκριση αναλόγως το περιστατικό. Αυτές οι αλλαγές στις  διατροφικές συνήθειες και οι συμπεριφορικές τροποποιήσεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια συμπτώματα και απουσία σημαντικής πρόπτωσης του βλεννογόνου.

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού ασκηση βιοανάδρασης

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι συντηρητικές προσεγγίσεις είναι λιγότερο χρήσιμες όταν το μονήρες έλκος του ορθού σχετίζεται με προχωρημένο βαθμό εγκολεασμού του ορθού, εκτεταμένη φλεγμονή, εγκατεστημένη ίνωση και ή ανατασσόμενη πρόπτωση ορθού. Ως εκ τούτου, σε ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα είναι ανθεκτικά σε αυτά τα συντηρητικά μέτρα, μια πιο οργανωμένη μορφή συμπεριφορικής θεραπείας όπως η βιοανάδραση φαίνεται πολλά υποσχόμενη. Έχει προταθεί ότι, σε επιλεγμένους ασθενείς, η βιοανάδραση βελτιώνει τα συμπτώματα. Η βιοανάδραση περιλαμβάνει τη μείωση της υπερβολικής προσπάθειας με την αφόδευση, διορθώνοντας τη μη φυσιολογική συμπεριφορά του πυελικού εδάφους και προσπαθώντας να σταματήσουμε τη χρήση καθαρτικών, υπόθετων και κλυσμάτων.

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού αποτελέσματα βιοανάδρασης

 Σε μια μελέτη, η θεραπεία βιοανάδρασης βελτίωσε τόσο τη λειτουργία του ορθού όσο και τα συμπτώματα στους περισσότερους ασθενείς που εμφάνισαν δυσλειτουργική αφόδευση. Επιπλέον, η βελτίωση των συμπτωμάτων και των ευρημάτων συσχετίστηκε με σημαντική επούλωση στο 54% των ασθενών. Σε μια άλλη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι το 75% από τους  ασθενείς με μονήρες έλκος του ορθού  είχαν υποκειμενική βελτίωση μετά τη βιοανάδραση, και αυτό συσχετίστηκε με αύξηση της αιματικής ροής στον βλεννογόνου του ορθού. Ορισμένοι συγγραφείς προτείνουν ότι η βιοανάδραση βοηθά βραχυπρόθεσμα, αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική μακροπρόθεσμα, και απαιτούνται περαιτέρω συστηματικές μελέτες.

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού τοπικές θεραπείες

Οι τοπικές θεραπείες, όπως η σουκραλφάτη, το σαλικυλικό, τα κορτικοστεροειδή, η σουλφασαλαζίνη, η μεσαλαζίνη, έχει αναφερθεί ότι είναι αποτελεσματικές με διάφορες αποκρίσεις και βελτίωση των συμπτωμάτων.Το κλύσμα Sucralfate περιέχει άλατα συμπλόκου αλουμινίου, τα οποία καλύπτουν το έλκος του ορθού και σχηματίζουν ένα φράγμα έναντι ερεθιστικών, επιτρέποντας στο έλκος να επουλωθεί. Τα κορτικοστεροειδή και τα σουλφασαλαζίνη μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην επούλωση του έλκους μειώνοντας την φλεγμονή. Ωστόσο, αυτές οι θεραπείες είναι εμπειρικές και έχουν εφαρμοστεί χωρίς τα μακροπρόθεσμα οφέλη να έχουν αξιολογηθεί με περαιτέρω έρευνα.

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική επέμβαση παραμένει μια επιλογή για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε συντηρητικά μέτρα και βιοανάδραση. Η χειρουργική επέμβαση δικαιολογείται σχεδόν στο ένα τρίτο των ενηλίκων με σχετική πρόπτωση του ορθού.

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού επεμβάσεις

Οι χειρουργικές θεραπείες περιλαμβάνουν την ορθοπηξία, την εγχείρηση Delorme και την προσωρινή κολοστομία συνιστούν την συνήθη χειρουργική αντιμετώπιση για το μονήρες έλκος του ορθού, με επιτυχία 55-60%. Η πρόσθια εκτομή αποφεύγεται γιατί τα αποτελέσματα είναι πτωχά. Η τοπική αφαίρεση του μονήρους έλκους του ορθού έχει ένδειξη επί απουσίας πρόπτωση του ορθού και παρουσίας επίμονων συμπτωμάτων.

Με την θεραπεία εκτός από την βελτίωση των συμπτωμάτων, μπορεί να εκλείψει και η ανάγκη χρησιμοποίησης δακτυλικής κένωσης.

Χρόνιο μονήρες έλκος του ορθού χαμηλή πρόσθια εκτομή

Η χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού με ή χωρίς ορθοπηξία έχει ένδειξη για μεγάλα έλκη και αποτυχία των υπολοίπων θεραπειών και της ορθοπηξίας.

Σε περιπτώσεις έχει ένδειξη η δημιουργία στομίας.

Βιβλιογραφία

  1. Solitary rectal ulcer syndrome: Clinical features, pathophysiology, diagnosis and treatment strategies. Qing-Chao Zhu, Rong-Rong Shen, Huan-Long Qin, Yu Wang
  1. Solitary rectal ulcer syndrome. A systematic review. Mojgan Forootan, MDa and Mohammad Darvishi, MDb
  1. Solitary Rectal Ulcer Syndrome: A Narrative Review. Anahita Sadeghi,  Mohammad Biglari,  Mojgan Forootan, and Peyman Adibi

 

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική συμβουλή, διάγνωση, θεραπεία ή υπόδειξη. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στους αναγνώστες από τον χειρουργό πρωκτολόγο, αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση το περιεχόμενο αυτό να υποκαταστήσει την εξατομικευμένη ιατρική επίσκεψη, συμβουλή, διάγνωση, πρόγνωση ή θεραπεία.