Περιεδρική νόσος του crohn

Πρωκτολόγος Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης. Μητροπόλεως 46, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310-230562

Περιεδρική νόσος του crohn, τι είναι

Περιεδρική νόσος του Crohn είναι η εμφάνιση της νόσου στην περιοχή του πρωκτού και περινέου, ενώ μπορεί να επιπλακεί με μία ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων συμπεριλαμβανομένων των βλαβών του περιπρωκτικού δέρματος, του δέρματος του περινέου.

Σε ποσοστό 20 έως 50 με 55% οι ασθενείς με νόσο του Crohn μπορούν να εμφανίσουν περιερική νόσο του Crohn. Οι περισσότεροι ασθενείς με περιεδρική νόσο του Crohn και περινεϊκή ανάπτυξη θα εμφανίσουν ορθοπρωκτικά συρίγγια ή αποστήματα. Είναι απαραίτητο να διαφοροδιαγνωσθεί η περιεδρική νόσος του Crohn από άλλες ορθοπρωκτικές παθήσεις που μπορεί να συνυπάρχουν, όπως ραγάδα πρωκτού, πρωκτίτιδα, ορθίτιδα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ορθίτιδα, αιμορροΐδες, συρίγγια πρωκτού από επέκταση ιεροκοκκυγικής νόσου κύστης κόκκυγος, συρίγγια πρωκτού άλλης αιτιολογίας, φαγούρα πρωκτού, υγρασία πρωκτού.

Περιεδρική νόσος του crohn, αιμορροΐδες

Αιμορροΐδοπάθεια καθώς και βλάβες του πρωκτικού αυλού αποτελούν επίσης περιπρωκτικές εκδηλώσεις της νόσου του Crohn.

Περιεδρική νόσος του crohn, ραγάδες πρωκτού

Οι κλινικές οντότητες στον πρωκτικό σωλήνα αποτελούνται συνήθως από έλκη, ραγάδες πρωκτού, στένωση πρωκτικής σχισμής, πρωκτικού αυλού, ορθοπρωκτικά αποστήματα, περιπρωκτικά συρίγγια, ορθοπρωκτικά συρίγγια, ορθοκολπικά συρίγγια, καρκίνο πρωκτού. Η ραγάδα πρωκτού και τα έλκη θεωρούνται πρωτογενείς διαταραχές της νόσου του Crohn ενώ οι υπόλοιπες δευτερογενείς.

Περιεδρική νόσος του crohn, επιπλοκές

Η περιεδρική νόσου του Crohn σε ασθενή με διάγνωση είναι εύκολο να διαπιστωθεί και συχνά είναι προφανής. Η διαφοροδιάγνωση όμως σε ασθενή χωρίς ιστορικό νόσου του Crohn, επί απουσίας κλινικής συμπτωματολογίας, αποτελεί διαγνωστική πρόκληση καθώς πολλά από τα ευρήματα παρατηρούνται σε φυσιολογικά άτομα ή σε ασθενείς με άλλες γαστρεντερικές παθήσεις. Η περιπρωκτική νόσος του Crohn είναι η πιο πιθανή διάγνωση σε περιπτώσεις που παρατηρείται ύπαρξη πολλαπλών βλαβών, όπως ραγάδα ή ραγάδες πρωκτικού δακτυλίου σε άτυπες θέσεις, έλκη πρωκτικού σωλήνα, και στένωση του πρωκτικού δακτυλίου.

Περιεδρική νόσος του crohn, εξετάσεις

Το ενδοπρωκτικό και περινεϊκό υπερηχογράφημα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την διάγνωση της ορθοπρωκτικής έκτασης της περιεδρικής νόσου του Crohn καθώς και της ορθοπρωκτικής σήψης και μπορεί να καθοδηγήσει την συνδυασμένη ιατρική και χειρουργική θεραπεία με σκοπό την βέλτιστη έκβαση. Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας αποτελεί επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο για τον εντοπισμό των αποστημάτων και συριγγίων καθώς και την ταξινόμηση των τελευταίων στις περιπτώσεις περιεδρικής νόσου crohn

Περιεδρική νόσος του crohn, ενδοπρωκτικό υπέρηχο

Η μελέτη του ενδοπρωκτικού υπέρηχου, της μαγνητικής τομογραφίας και της εξέτασης υπό καταστολή, έχει δείξει ότι το υπερηχογράφημα είναι συχνά η εξέταση με την μεγαλύτερη ακρίβεια. Παρόλα αυτά  ο συνδυασμός μεταξύ υπέρηχου και μαγνητικής τομογραφίας κάτω κοιλίας που χρησιμοποιούνται μαζί ή ξεχωριστά κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με την εξέταση υπό καταστολή μπορεί να είναι ακόμη και 100% ακριβής.

Περιεδρική νόσος του crohn, συντηρητική αντιμετώπιση

Για κάποιες περιπρωκτικές εκδηλώσεις της περιεδρικής νόσου του Crohn, η συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα ενώ η φαρμακευτική αγωγή , συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών είναι συχνά ευεργετική. Κάποιες μελέτες έδειξαν ελάττωση του πόνου και της ποσοτικής εκροής που σχετίζονται με ορθοπρωκτικά συρίγγια της περιεδρικής νόσου του Crohn με χρήση αντιβιοτικών μετά από 6-8 εβδομάδες αγωγής. Όμως, μετα την διακοπή της θεραπείας τα συμπτώματα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις επιστρέφουν άμεσα.

Περιεδρική νόσος του crohn, ινφλιξιμάμπη

Η συνεχής θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες όπως η ινφλιξιμάμπη που εξουδετερώνει την βιολογική δραστηριότητα του TNF -a, σχετίζεται με την πλήρη αποστράγγιση του περιεδρικού συριγγίου σε σχεδόν τις μισές περιπτώσεις περιεδρικής νόσου του Crohn.

 

Περιεδρική νόσος του crohn, χειρουργείο

Η κατάλληλη χειρουργική θεραπεία της περιεδρικής νόσου του Crohn πρέπει να εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή, με βάση την τήρηση ορισμένων κανόνων και πρωτοκόλλων που ορίζονται διεθνώς.

Περιεδρική νόσος του crohn, διάγνωση

Για την τοπική εκτίμηση της πρωκτικής εντόπισης της περιεδρικής νόσου του Crohn τα παρακάτω αποτελούν χρήσιμα διαγνωστικά εργαλεία

  • προσεκτική επισκόπηση,
  • δακτυλική εξέταση,
  • πρωκτοσκόπηση,
  • ενδοπρωκτικό υπέρηχο, μαγνητική τομογραφία,
  • εξέταση υπό γενική αναισθησία
  • συριγγογραφία

Περιεδρική νόσος του crohn, χειρουργική αντιμετώπιση

Βασικές αρχές στην χειρουργική αντιμετώπιση της περιεδρικής νόσου του Crohn είναι η παροχέτευση οποιαδήποτε αποστηματικής κοιλότητας. Η διάνοιξη παροχέτευση συνοδεύεται συνήθως από τοποθέτηση καθετήρα παροχέτευσης ή τοποθέτηση χαλαρών παροχετευτικών setons. H αποτροπή της επέκτασης της φλεγμονής τοπικά επιτυγχάνεται με την χορήγηση αντιβιοτικών. Ταυτόχρονα συνήθως γίνεται προσπάθεια ύφεσης της νόσου κυρίως με χορήγηση ανοσοκατασταλτικών και βιολογικών παραγόντων.

Περιεδρική νόσος του crohn, αιμορροιδοπάθεια, δερματικά ράκη,  ραγάδες πρωκτού

Οι αιμορροιδοπάθεια, τα δερματικά ράκη, και οι ραγάδες πρωκτού συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Τα έλκη της περινεϊκής περιοχής χρήζουν χειρουργικού καθαρισμού και στην συνέχεια τοπική έγχυση στεροειδών εντός της βλάβης, σε συνδυασμό με φαρμακευτική αντιμετώπιση της περιεδρικής νόσου του Crohn.

Περιεδρική νόσος του crohn, συρίγγια

Σε περιεστατικά περιεδρικής νόσου crohn η αντιμετώπιση των συριγγίων του πρωκτού εξαρτάται από την πολυπλοκότητα, την συμμετοχή του σφιγκτηριακού μηχανισμού, την κατάσταση την σφιγκτήρων μυών, τον βαθμό συμμετοχής του ορθού.

Περιεδρική νόσος του crohn, συριγγοτομή

σε περιεδρική νόσο του crohn Η συριγγοτομή έχει συνήθως ένδειξη να επιχειρείται μόνο σε ειδικές καταστάσεις όπως απλά, επιφανειακά, χαμηλά συρίγγια στο  οπίσθιο τοίχωμα.

Περιεδρική νόσος του crohn, θεραπεία με λέιζερ

Η ελάχιστα επεμβατική πρωκτολογία με χρήση λέιζερ έχει φέρει ουσιαστικές αλλαγές στην αντιμετώπιση και κυρίως στην ελαχιστοποίηση των επιπλοκών μετα την επέμβαση για την περιεδρική νόσο crohn. Παρόλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν ενδείκνυται για όλες τις περιπτώσεις που εντοπίζεται περιεδρική νόσο του crohn. Σε περιπτώσεις που η συριγγοτομή θέτει σε κίνδυνο τον σφιγκτηριακού μηχανισμό και την εγκράτεια του ασθενούς, το περιστατικό θα πρέπει να διερευνάται με τα απαραίτητα διαγνωστικά εργαλεία προεγχειρητικά, ενώ η χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών όπως λέιζερ, και παροχετευτικά χαλαρά setons έχουν ένδειξη να χρησιμοποιηθούν.  

Περιεδρική νόσος του crohn, καρκίνος

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς με περιδρική νόσο του Crohn έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου περιπρωκτικά, και η παρουσία βλεννώδους εκροής από ένα συριγγώσδη πόρο, η εμμένουσα σκληρίας σε μια περιοχή χωρίς σημεία φλεγμωνής, χρόνια έλκη που δεν επουλώνονται και έχουν διαφορετική κλινική εικονα από τα συνήθη, θα πρεπει να διερευνόνται και πιθανώς να οδηγούνται σε βιοψία με ιστολογική ταυτοποίηση.

Περιεδρική νόσος του crohn, στομία

Ασθενείς περιεδρική νόσο του crohn που παρουσιάζουν πολλαπλά και πολύπλοκα συρίγγια μπορεί να χρήζουν εκτροπή των κοπράνων με εγκατάσταση στομίας.

 

Νόσος του Crohn αίτια…..διαβάστε περισσότερα

 

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό και ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό πρωκτολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

Βιβλιογραφία